Howard Gardner

Howard Gardner (s. 11. heinäkuuta 1943 Scranton, Pennsylvania) on kuuluisa yhdysvaltalainen psykologi ja yleisen älykkyyden ja älykkyysosamäärän kriitikko. Parhaiten hänet tunnetaan moniälykkyysteoriastaan, jossa älykkyyttä pidetään seitsemänä erilaisena itsenäisenä kykynä, joihin kulttuuri vaikuttaa. Tärkeiksi nousevat ne kyvyt, jotka kulloisessakin kulttuurissa ovat tärkeitä ja hyödyllisiä.

Interpersoonallinen lahjakkuus

Kyky ymmärtää muita ihmisiä ja ihmisten välisiä suhteita.
Teoria Interpersoonallisesta lahjakkuudesta on ollut kiistan kohteena erittäin paljon. Gardnerin mukaan interpersoonallisen ihmisen mieli pystyy lukemaan muita ihmisiä, heidän tunteitaan ja suhteita muita ihmisiä kohtaan käyttämällä matemaattis- loogista ajattelutapaa interpersoonallisen ihmisen tietämättä. Jotkut ovat väittäneet interpersoonallisien ihmisten omaavan yliluonnollisia taitoja tai nimenneet heidät mielen lukijoiksi. Yleensä Interpersoonallinen mieli samaistuu lähellä olevien ihmisten mieliin heidän eleinsä perusteella ilman että interpersoonallisen mielen omistaja tiedostaisi sitä, tämä voi luoda ristiriitaisia mielipiteitä.

Intrapersoonallinen lahjakkuus

Itsetuntemukseen liittyvä lahjakkuus. Kyky ymmärtää omia tunteitaan, asenteitaan motiivejaan ja ajattelumallejaan ja muuttaa niitä. Intrapersoonalliset ihmiset osaavat muuntaa ja pakottaa omia tunteitaan, muovailla niitä erilaisiksi. tämä on myöh aiheuttanut kiistaa psykologien keskuudessa

Kielellinen lahjakkuus

Kyky käyttää kieltä luovasti ja taidokkaasti ja ilmaista itseään halutulla tavalla joko kirjallisesti tai puheessa. Kielellisesti lahjakkaat ihmiset saattavat oppia uusia kieliä helposti tai heillä on laaja sanavarasto. He myös oppivat helposti luetteloita tai/ja omaavat valokuva muistin.

kinesteettinen lahjakkuus

Liikunnallisesti lahjakkaat hallitsevat kehonsa liikkeitä hyvin ja voivat olla taitavia urheilijoita tai tanssijoita. voivat esim, väännellä kieltä jänniin muotoihin, hallita tasapainon erittäin hyvin etc..

Matemaattis-looginen lahjakkuus

Ovat hyviä ratkomaan loogisia ja matemaattisia pulmia mutta myös päätösten teossa. osa matemaattis-loogisen persoonallisuuden omaavista käyttävät tätä hyväkseen lukeakseen ihmisten mieltä ja tunteita. Jotkut ovat ajatelleet asioita liikaa ja ovat unohtaneet mitä heille on tapahtumassa koko muun hälinän keskellä. matemaattis- loogiset eivät omaa lainkaan intrapersoonallista lahjakkuutta

Musikaalinen lahjakkuus

Kyky ymmärtää ja säveltää musiikkia, soittaa jotain instrumenttia ja tunnistaa äänien eri vaihteluita. esim tunnistaa ja oppii helposti nuotit, tunnistaa mollit ja duurit